Koronawirus – dezynfekcja i ozonowanie

Nowy SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, otoczonym dodatkową osłonką lipidową, o budowie bardzo podobnej do SARS-1 koronawirusa, który wywołał epidemię w 2003 r. Wtedy wykazano, że ozon niszczy koronawirusa SARS-1 (potwierdza to 17 opublikowanych prac naukowych), a wstępne wyniki badań prowadzonych w Institute of Virology, Hubei (Chiny) potwierdzają, że ozon niszczy nowego SARS-CoV-2.

Ozon rozbija cząsteczki lipidowe w miejscu ich podwójnych lub potrójnych wiązań (nienasycone kwasy tłuszczowe), niszczy osłonkę lipidową, która jest im zwykle potrzebna do kolejnej infekcji. Gdy osłonka lipidowa wirusa ulegnie fragmentacji, wtedy kwas nukleinowy traci swoje właściwości.

Ozon przenika przez osłonkę lipidową i kapsyd białkowy do rdzenia z kwasem nukleinowym i uszkadza wirusowy RNA. Z tych powodów wirusy osłonkowe, do których należy SARS-CoV-2, są bardziej wrażliwe na czynniki fizyko-chemiczne niż wiriony bezosłonkowe.

SARS-Cov-2 z Wuhan jest wirusem wysoce zaraźliwym powodującym ciężkie powikłania zdrowotne. Jest on szczególnie niebezpieczny dla osób starszych. Jego gwałtowna epidemia w społeczeństwie może powodować niewydolność służb medycznych co skutkuje narażeniem zdrowia i życia wielu ludzi.

Wirus ma bardzo długi łańcuch RNA, co znacznie ułatwia mu nabieranie nowych korzystnych cech podczas mutowania. Jest wirusem odzwierzęcym i to podczas przenoszenia się między gatunkami nabrał cech zagrażających człowiekowi.

Na gładkich powierzchniach takich jak plastik, metal nierdzewny, wirus utrzymuje się do 3 dni, jednak przy sprzyjających warunkach (niska temperatura, wysoka wilgotność) potrafi przetrwać wielokrotnie dłużej. W powietrzu utrzymuje się od 30 minut do kilku godzin. Wokół człowieka zarażonego potrafi się rozprzestrzeniać na 1-2 metry, jednak podczas kichnięcia zasięg jego rozpylenia wynosi aż 6-8 metrów. Dlatego tak ważna jest higiena i świadomość jak również dezaktywacja wirusa w pomieszczeniach publicznych oraz w miejscach gdzie przebywały osoby ze stwierdzoną chorobą COVID-19

Ozon niszczy Koronawirusa

Bakteriobójcze właściwości ozonu jako pierwszy zauważył W. Ohlmüller w 1890 r. Dziś wiemy, że ozon niszczy też zarodniki przetrwalnikowe bakterii, pierwotniaki, grzyby i wirusy. Działanie bakteriobójcze wykazuje już w stężeniu ok. 13 μg/dm3, a wirusy są bardziej wrażliwe na ozon niż bakterie. Ponieważ ozon skutecznie niszczy mikroorganizmy, dlatego należy go szeroko stosować w zabiegach dezynfekcji, gdyż wykazuje właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Jest skuteczniejszy niż inne dezynfektanty.

Antywirusowe działanie ozonu jest dobrze udokumentowane i od dawna znane, jednak mechanizm działania na wirusy nie jest do końca rozpoznany. Niszczy rozpraszając ich kapsomery i uszkadzając wirusowy kwas nukleinowy. W wyższych stężeniach poprzez utlenienie ozon zawsze niszczy kapsyd – zewnętrzną jego białkową powłokę tzw. wirusów bezosłonkowych. Ozon może również reagować z kapsydowymi białkami i ich składnikami – aminokwasami. W kontakcie z białkami kapsydu tworzy wodorotlenki i wodoronadtlenki białkowe, a wtedy wirusy tracą ochronę przed stresem oksydacyjnym.

Chemiczna dekontaminacja SARS-CoV-2

Większe powierzchnie takie jak pomieszczenia szkół, urzędów,wielkie powierzchnie ze względów ekonomicznych najlepiej dezynfekować za pomocą środków wirusobójczych zalecanych przez PZH. Wirus SARS-Cov-2 jest mało odporny na środki wirusobójcze i ulega zniszczeniu już w 10 minut od oprysku. Jest to szybka metoda usunięcia wirusów takich jak koronawirus i podobnych mu:wywołujących choroby takie jak SARS czy MERS. Dezynfektanty mają udowodnione działanie potwierdzone laboratoryjnie. Metody aplikacji są różne w zależności od miejsca zabiegu. Stosujemy oprysk średniokroplisty, drobnokroplisty ULV; tzw zimna mgła oraz zamgławianie na gorąco

Zalety dezynfekcji chemicznej:
doskonale się sprawdza na średnie i większe powierzchnie.
szybkość i pewność zabiegu
jest bardziej ekonomiczna

Przykładowe miejsca zastosowania :
-szpitale, ambulanse, apteki
-szkoły, sale o wielkich powierzchniach
-pojazdy komunikacji miejskiej
-placówki użyteczności publicznej
-punkty gastronomiczne
-miejsca pracy i magazyny
-inne miejsca sprzyjające gromadzeniu się ludzi

Źródło:

Udostępnij: