Monitoring DDD Białystok


Czym jest Monitoring DDD?

Monitoring DDD jest to stała usługa polegająca na ciągłej obserwacji oznak występowania szkodników w celu podejmowania odpowiednich akcji prewencyjnych i zwalczających. Do monitoringu używamy różnego rodzaju detektorów owadów i urządzenia odławiajace pojawiające się osobniki gryzoni i owadów. Detektory nowego typu potrafią komunikować się bezprzewodowo z aplikacją dezynsektora pozwalając precyzyjnie ustalić skąd napływają zagrożenia sanitarne.


Zapewnienie Jakości Produkcji Poprzez Cykliczny Monitoring DDD

Cykliczna usługa monitoringu DDD jest wymagana w przetwórstwie spożywczym i podlega kontroli odpowiednich instytucji sanitarnych oraz audytom systemów jakości ISO i innych. Każda wizyta jest udokumentowana, a zalecenia przekazywane są przedstawicielowi zabezpieczonego zakładu w celu zapewnienia bezpiecznego procesu produkcyjnego. Dlatego warto skorzystać z doświadczenia firmy DE-RAT PIEŃKOWSKI

Współpracujemy z liderami w branży w Polsce i na świecie

Działamy we współpracy z profesorami entomologii.

Należymy do Confedration of European Pest Managment Assocations.

Oferujemy najwyższą jakość usług.