Monitoring HACCP, IFS, BRC

Czym jest System HACCP

System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w dowolnym momencie procesu produkowania i składowania żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.

Przed wdrożeniem systemu HACCP powinny być spełnione tzw. „wymogi wstępne”, a więc Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) oraz Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), której elementem jest ochrona przed szkodnikami oparta na IPM (integrowane metody zwalczania szkodników).

IPM polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania szkodników, włączając w to metody sanitarne, profilaktyczne, fizyczne i chemiczne.

Właściwe procedury ochrony zakładów przed szkodnikami są wymogiem prawnym, a działania w zakresie zwalczania szkodników mogą podejmować wyspecjalizowane zakłady zwalczania szkodników.

Program Profilaktyki i Zwalczania Szkodników sporządzany jest przez firmę DDD dla każdego obiektu indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki jego działalności. Jednak zawsze powinien zawierać:

 

 

Celem Programu Profilaktyki i Zwalczania Szkodników jest określenie zasad wdrożenia szeroko zakrojonych działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz do zasiedlenia jego budynków.

 

Współpracujemy z liderami w branży w Polsce i na świecie

Działamy we współpracy z profesorami entomologii.

Należymy do Confedration of European Pest Managment Assocations.

Oferujemy najwyższą jakość usług.