Audyt biologa terenowego Białystok

Audyt biologa terenowego to usługa dedykowana przedsiębiorcom działającym w branży spożywczej, którzy muszą realizować standardy określone w polskich i europejskich normach. Na zlecenie naszych klientów wykonujemy wizyty kontrolne biologa, który nie tylko zweryfikuje aktualny stan zabezpieczenia obiektu przed zagrożeniami sanitarnymi, ale także wskaże, jakie rozwiązania należy wdrożyć, aby spełnić nakładane na firmę obowiązki.

Audyt biologa terenowego wykonują pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży, posiadający także pełne przygotowanie teoretyczne. Współpraca może opierać się na jednorazowej kontroli stanu obiektu, a także usłudze świadczonej okresowo, w ustalonych z klientem interwałach czasowych. Każdy audyt kończy się sporządzeniem pisemnego raportu, w którym zawarta będzie między innymi ocena zabezpieczeń budynku, a także rekomendacje dotyczące możliwości wdrożenia ulepszonych rozwiązań w tym zakresie.

Audyt biologa terenowego

Jak wspomnieliśmy, audyt biologa terenowego w Białymstoku, przeprowadzany jest w firmach z branży spożywczej. Obowiązek okresowej wizytacji wynika z dyrektyw i standardów, precyzujących sposób zabezpieczania sanitarnego obiektów, w których produkowana czy pakowana jest żywność. Każdy audyt zaczynamy od kompleksowego zapoznania się ze specyfikacją działalności firmy, a także stworzoną dokumentacją, obejmującą procedury postępowania w zakładzie.

Audyt biologa terenowego obejmuje także wizytację przedsiębiorstwa, w obecności upoważnionego pracownika klienta. Pozwala ona na rzeczywistą weryfikację wdrożonych zasad, a także wskazanie pól, na których wymagana jest modyfikacja istniejących lub wprowadzenie nowych procedur. Wszystkie elementy audytu badane są pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami, jakie zakład powinien spełniać.


Audyt biologa terenowego Łomża

Audyt biologa terenowego w Łomży prowadzony jest również incydentalnie, gdy klient chce zweryfikować jakość usług wykonywanych na jego rzecz przez zewnętrzne podmioty, działające w branży DDD. Wówczas nasz audytor sprawdza skuteczność wdrożonych zabezpieczeń, przede wszystkim w zakresie przeciwdziałania obecności szkodników czy insektów, przygotowując szczegółowy raport, określający rodzaj zastosowanych środków, ich skuteczność oraz ewentualne propozycje zmian w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, obejmującej audyt biologa terenowego. Oferujemy najwyższą jakość świadczonych usług, realizowanych przez doświadczonych pracowników, będących gwarancją rzetelności i profesjonalizmu. Wystarczy skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat oferty, a także uzgodnić zasady przyszłej współpracy.

Współpracujemy z liderami w branży w Polsce i na świecie

Działamy we współpracy z profesorami entomologii.

Należymy do Confedration of European Pest Managment Assocations.

Oferujemy najwyższą jakość usług.